Bizler, iki köpek yavrusu ölmesin diye savaş meydanını, savaşı kaybetmek pahasına değiştiren bir merhamet peygamberinin ümmetiyiz. İnancımız, bağışlanacağımızı öngören ve Kuran’da en çok yinelenen o büyük merhamet iskelesi üzerine kuruludur. Resulullah’a savaş dendiği zaman ağladığını biliyoruz. Bütün ibadetlerimiz, yaratılmışların en şereflisi olduğumuz adına bir liyakat mücadelesidir. Biliyoruz ki, bir insanın kalbini kırdığımızda kıldığımız namazın anlamı boşalacak! Biliyoruz ki, bütün bu bize emanet edilen bilgi; merhamet, sevgi, vicdan ve adalet duygularımızı sağlamlaştırmak için verildi. Ancak bu sayede kulluk müessesemizi, Rabbimizin gözünde tamam edebileceğiz. Ancak bu şekilde sürüldüğümüz Cennet’e geri dönebilme imkânımız var. Yoksa bu kadar namazın, orucun, zekâtın bize bahşedileni karşılayabileceğini düşünen mi var?

Dünya tarihinin en üzücü olayı, Kerbela’dır! Çünkü Resulullah’ın manası bütünüyle Huseyn’in üzerinedir o sıra. Ve yezid bin muaviye, hani Kuran okuyan ve bunu Peygamber için yaptığını savlayan ve kendini Müslüman diye çağıran yezid var ya yezid… İşte onun köpekleri, bunu İslam ve Peygamber için yapıyoruz diyerek Huseyn’in kafasını gövdesinden ayırarak onun o mübarek başıyla top oynamışlardır. Siz Resulullah’ın anlamına bundan ağır bir saldırı ve hakaret gördünüz mü acaba? Ben görmedim.

Bu olay, benim içimdeki Resulullah ve Ehl-i Beyt aşkını arttıran bir hadise olmanın yanı sıra bir bazı şeyleri de düşünmeme sebep olmuştur. Mesela, ne İsrailoğulları ne de diğer kâfirler… Tarih boyunca Müslümanlara olmasa bile Müslümanlığa, yani İslam’a en fazla zarar verenin kendilerini sözümona Müslüman diye çağıran insanlar olduğunu biliyorum artık. Şu siyonist köpekler bile, İslam’a bu kadar zarar vermemiştir onlar kadar. Hatta siyonistlerin zalim-mazlum kontrastını giderek mütebariz bir hale getirmekle İslam’a faydası bile dokunmuştur. Ama şu yezidi tutum yok mu o, Allah onu kahretsin!

Hiç çekinmeden “sünni refleks” diye adlandıracağım bu maraz, Allah’ın inanmayı –şimdilik! – dilemediği insanları İslam’dan fevkalade soğutmaktadır. Niye sünni refleks diyorum, çünkü İslam için çoğunlukta olan tutum budur. Mesela sırf bu yüzden ülkemizdeki alevi topluluk kemalist ideolojiye bel bağlamıştır. Evet, evet alevilerin chp’ye oy vermesinin en büyük sebebidir sünni softalık. Tıpkı bir zamanlar Ortodoks kilisenin Hıristiyan softalığının zulmünden fatih’e sığındığı gibi, “Hak Muhammed Ali” diyen kardeşlerimiz de bu kavramları biz kadar sahiplenmeyen politik bir angajmana müdahildir artık! Cem eviyse, cem evi! Kiliseyse, kilise! Siz mi tanzim ediyorsunuz, Allah’la kulun arasındaki muvazeneyi! Tabi burada aleviliği, Allah’a giden bir yol olarak değil de etnik bir kökenin dayanışmacı din dışılığına saptıranları ayrı tutuyorum. Onlar da alevi softalardır tam olarak!

Mezhepler, tarikatlar, cemaatler ve İslam’a dair diğer bütün yollar, Allah ile kulun arasındaki metodolojiyi/yakınlığı tesis etmek amaçlıysa, ne ala! Ama gelin görün ki bunların tamamına yakını, günümüzde birer kutuplaşma aracı olarak, kendisinden olmayana “öteki” diyen gruplar haline dönüşmüşlerdir artık. Kendisine sünni diyen bir ana babanın evladı olarak, hiçbir zaman kendimi sünni diye çağırmadım. Çünkü artık sünniyim dediğim de bunun karşısında olan bir başka şey olduğunu biliyorum. Bu açıdan sünnilik, anlamını çoktan boşaltmış ve istemediğimiz başka bir anlama gelen sözcüğe dönüşmüştür artık. Soran olursa, Resulullah’a tabiyim demekle yetiniyorum. Ey Müslüman kardeşlerim, hepimiz Resulullah’a tabi değil miyiz Allah aşkına? !

Ortadoğu’daki muazzam uyanışı seyreden gayrimüslimler, diktatörlerin zulmünden emin oldukları ve halkı bütünen anladıkları halde olan biteni susarak takip ediyorlar. Niye mi? Çünkü devrimi yapanların kendilerini Müslüman diye çağıran adamlar olduğunu düşünerek, şeriat gelmesinden korkuyorlar. Evvela bu ikircikli tutum alabildiğine şahsiyetsizce! Şeriat gelmesin diye bu adamların zulüm görmesine göz yummaktan bahsediyorum, bu insanın kendi varlığını tahkir etmesinden gayrı bir şey değildir. Şeriat gelirse ve o da bir çeşit zulme dönüşürse, ona da ayaklanırız diye yanıt veriyorum onlara. Ama ürkünç bir şekilde fark ettiğim şudur ki, bizler, İslam’ın huzur getirdiğine, huzuru tesis edeceğine, onlara her daim bir yaşama alanı bırakacağına, bütün ayetler gibi “dinde zorlama yoktur” ayetine de riayet eden Müslümanlar olduğumuza belli ki inandıramamışız onları. Resulullah’ın İslamiyet vücuda geldikten sonra müşriklere olan tavrını örnek alamadığımız için olmasın sakın bu? !

Her namaz kılan kendini bu dinin sahibi ilan etmesin! İslam’ın, Allah’ın ve Resulullah’ın ismini yüceltmek, taşımak istiyorsanız, evvela insanlık vazifenizi yapın! Önce bir ötekiyle nasıl yaşanır onu öğrenin! Nisa Suresi’nde “Unutmayın, bir zamanlar siz de onlar gibiydiniz.” diyerek onlara selam vermemizi emretmiyor mu Allah! ? Görünüşte İslam’a biat etmeyip de Cennet’e gidecek olanlardan bahsetmiyor mu? Yahu biz aynı kitabı okumuyor muyuz sizinle! ?

Ey bunu İslam için yapıyorum diyerek onu bir puta dönüştüren bütün sivil toplum kuruluşları, cemaatler, tarikatlar, siyasi partiler, çekiniyorum sizden! İddianız büyük ama pratiğiniz her daim sınıfta kalıyor. Siz Müslüman olmayanları ötekileştirdiğiniz gibi baktığınız müddetçe, Allah’a ant olsun ki yaptığınızı İslam için yapmıyorsunuz! Siz iki adımlık yolu bile Hak yolunda onlarla birlikte yürüyemeyecekseniz, sizin yürüdüğünüz Hak yolu da değildir üstelik! Putlarınızı alın ve gidin! Önce toplum içerisinde “Nas” manasında insan olmayı öğrenin. Önce bir kalp kırmamayı, birlikte yaşamanın inceliklerini, inanmıyor olsa da bir insanın ruhuna Allah’ın üflediğini bilin. Sonra sizin güzelliğinize bakan, Allah dilerse, zaten Müslüman olur! Ama size bakan, sizin şiddetinizden ve reflekslerinizden ürküyor. Birini Allah’a inandırma yetkisi, Resulullah’a bile verilmedi, ki o âlemlerin efendisiydi! Abese Suresi’nde açık edildiği gibi O’nun görevi apaçık tebliğden ibarettir. Açın okuyun ki Allah, ilk on ayetini Cebrail aracılığıyla o an indirdiği bu surede Resullulah’a celallenmektedir! Allah yalnızca dilediğine inandırır! O dilemezse, siz dileyemezsiniz bile!

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

"Putunu Da Al Git!" için ilk yorumu siz yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir