Rubâ‘î 15 şiiri

Âgâh

İlk puanı siz verin

Ol şûhdan ümmîd-i nigâh itme gönül
Âyîneni hacletle siyâh itme gönül
Her zehr-i sitem ki virse ol mest-i gurûr
Nûş eyle vü sabr eyle vâh itme gönül

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir