Saçlarunun Çîni Kim Yir Yüzini Müşgîn İder şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Saçlaruñuñ çîni kim yir yüzini müşgîn ider
Cânları bende salıb u göñülleri miskîn ider

Kaşlaruña âyet-i Nûn ve’l-Kalem hayrân kalur
Yañaguñı sûre-i Şems ü Kamer tahsîn ider

Gamzeñe ider işâret cânum almaga lebüñ
Cânı şîrîndür ne kim iderse ol şîrîn ider

Dudagundan isderem kim derdüme ola devâ
Gül-şekerdür kim ciger derdini ol teskîn ider

Ol bahâr-ı âlem-i cândur yañaguñ kim anuñ
N’ireye kim aksi ire lâle vü nesrin ider

Nâle vü âhum odına göñlüñ ımşanur degül
N’ideyim kim mûmı dahı tâliüm sengîn ider

Ahmedî cân levhine yüzüñ hayâlin kıldı nakş
Ol hayâl anuñ sözini nâzük ü rengîn ider

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir