Saçun Kadrü Yüzün Nev-rûzu Hem Îd şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Saçuñ kadr ü yüzüñ ñev-rûz u hem îd
Lebüñe cân disem kim ide tebîd

Ne cân koduñ ne akl u ne dil ü dîn
Gözüñ bârî ne ider baña tevîd

Kaşuñ tenvîn yüzüñ mushafına
Benüm ışkum hurûfın itdi teşdîd

Saçuñ neshini tahrir eyle dirsin
Uzah sevdâyı kimdür ki ide tesvîd

Ezelde virdiler ışkuñı baña
Pes olısar baña ol hâl te’bîd

Benüm ışkumı vü sinüñ cefâñı
Ne akl ola ki idebile tadîd

Niçe kim ruzigâr eskir olursa
İdersin Ahmedî ışkuñı tecdîd

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir