Saçunun Bendine Ger Akl İre Dîvâne Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Saçuñuñ bendine ger akl ire dîvâne ola
Yüzüñüñ şemini ger cân göre pervâne ola

İşigüñ kıble-i cân oldı safâsın görüp
Kabeye her ki heves eyleye dîvâne ola

İdeyim ayaguñuñ tozına cânumı nisâr
Cânı n’ider kişi kim tâlib-i cânâne ola

Dil ü cân alıbanuñ olmadı gamzeñ sâkin
Dahı anuñ kasdı meger dîn-ile îmâna ola

Sâlik-i nâsik eger göre yüzüñi bir dem
Hasretinden tutaguñuñ yiri mey-hâne ola

Anberîn hâline yârun göñül aldanma sahın
Bî-gümân dâm olur orada kim dâne ola

Ahmedî yana gerek ışk eri pervâne-sıfat
Dahı n’ireye ire âşık işi yâ ne ola

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir