Sahın Zinhâr Sen Anun Ala Gözleri Âlından şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Sahın zinhâr sen anuñ ala gözleri âlından
Ki câœû-yı siyeh-dildür egerçi hûb u ranâdur

Hazer it zülfi dâmından kemende düşmegıl nâ-geh
Kim ol pür-fitne pür-dildür egerçi pes dil-ârâdur

Ne hâşâlillah iy göñül dur ol müşgîn-hevâ yirde
Ki bunca akl-ı âkıllar anuñ ışkında şeyœâdur

Gözi kanuñ içer-ise itgil kim halâl olsun
Dilerse zülfi cânuñı digil kim uş müheyyâdur

Cemâli vasfını anuñ hoş eydür Ahmedî yâ-Rab
Bu ne hoş-nagme bülbüldür ki bu gül-şende gûyâdur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir