Sâkî Dur Örü Yatma Ki Fasl-ı Bahârdur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Sâkî dur örü yatma ki fasl-ı bahârdur
Vakt-i şerâb u mevsüm-i vasl-ı nigârdur

Kıl anberîn dimâgun gül-gûn şerâb-ıla
Kim ebr dür-fişân u hevâ müg-bârdur

Yakûti cân al elüñe lâle bigi kim
Gül lal-pûş u sebze zümürrüd-şiârdur

Kanda kim nazar idesin mürg-zâr u bâg
Her n’ireye kulah dutsın mürg-zârdur

Kaddüñ hayâli gözlerüm içindedür mukîm
Her kande serv olsa yiri cûy-bârdur

Rahm eyle halka gözün pend it ki fitnesi
Devr-i zamâne cevri bigi bî-şümârdur

Yüzüñ hayâl-ıla gözümüñ yaşı şöyle ahar
Kim aksi-y-ile bâg-ı çemen lâle-zârdur

Nergis bigi ele câm al u encâmı añma kim
Fikr iden anı lâle bigi dil-figârdur

Kan agladı çü âkıbetin fikr itdi gül
Budur sebeb ki anuñ cigeri tolu hârdur

Bülbül bigi n’ola söze geldi-se Ahmedî
Bugün ki mevsüm-i gül ü fasl-ı bahârdur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir