Saklar Demez şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Hangi mecrûhtur âlemde zârını saklar demez,
O hangi şecerdir zâhir bârını saklar demez.
Âşık-ı billah olanın âhı ne efkârı ne
Derûnunda derdi dâim nârını saklar demez

Hangi güldür hangi bağda yaz bahâr şitâ olur
Daima şitâ başında karını saklar demez
Anâsır-ı erbâinden ibtidâ puta olur
Ağlar feryâdı ne için zorunu saklar demez

Tâ geceler subh olunca yakaların çâk eder
Acep bulur yoksa bulmaz kârını saklar demez
Gönül gözü ile yâr sevip mirâtın pâk edenler
Pâre pâre etseler tek yârını saklar demez

Vefâdar olmayan mahbûb sana yâr u gâr olmaz
Yâr u gârın yaralasa yârânı saklar demez
Sümmâni senin eşârın sana iftihâr olmaz
Âşık-ı sâdık olanlar sırrını saklar demez

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir