Şâne Urdı Saçına Türk-i Hıtâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Şâne urdı saçına Türk-i Hıtâ
Aslahallah şâne iy bâd-ı sabâ

Saçı altında yüzi şöyle ki gün
Yıldırar bulıt içre nûr u ziyâ

Lebidür lal ü dişleri lü’lü
Zülfi sünbül yañagı gül zî-atâ

Gamzesi câna şöyle atar ohı
Ki itmez anuñ birini biñde hatâ

Saçları akl alur zî dâm-ı azâb
Gözleri cân diler zî ayn-ı ana

Yüzini gördi eriyüp oldı gül-âb
Böyle olur kimde kim var-ısa hayâ

Serv-i bâlası olalı râst elif
Lâm bigi ortaya aldı cânı belâ

Ahmedî derd-ile hoş ol ki n’ola
“Fûhü mâü’l-hayâti fîhi şifâ”

Sabr gerek bu zülfe sayd olana
Çünki sevdâya sabr oldı devâ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir