Sanma Benüm İşümi Ki Gönlüm Rızâsıdur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Sanma benüm işümi ki göñlüm rızâsıdur
Bilgil anı ki bu felegüñ iktizâsıdur

Kimdür ki ide rızâ-y-ıla yâr u diyârı terk
Lîkîn ne çâre çünki Hakuñ ol kazâsıdur

Yañlış hayâl-ıla vatanın terk iden kişi
Nedürlü kim cefâ görür-ise cezâsıdur

Ol kim vatan var-iken ide gurbete heves
Ne dürlü kim belâ göre anuñ sezâsıdır

Gurbetde zehr olur kişiye âb-ı Hayât lîk
Hâk-i vatan bulınsa gözüñ tûtiyâsıdur

Eyyûb mihneti-y-ile Yakûb gussası
Sorar-ısañ yakîn kamu gurbet belâsıdur

Recat yolı çü baglu-durur çâre yoh aña
Var-ısa sabrdur ki bu derdüñ devâsıdur

Gurbet oduna sabrı nice olsun ki kişinüñ
Cisminde cân ki var vatanınuñ hevâsıdur

Çün Âhmedî idemedi kendü işine nazar
Dahı eyit ki aña nazar kim idesidür

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir