Sedâsını şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Baktın ki yaramaz iki âlemde
Gûşundan taşraya koy sedâsını
Taksimde ne ise odur kaderde
Sem‟ an mihmân etme şu sedâsını

Aşıktan maşûka ermez mi âhlar
Yârin arzusuna açılır râhlar
Dîdesi ayıklar gûşı âgâhlar
Ne demde işitir su sedâsını

Sümmânî dilberi sever dalda da
Dimâğ lazım sükkâr tada bal tada
Cihân halkı hâbda şeb-i yeldâ da
Er arşa çıkarır hû sedâsını

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir