Seher-geh Ki Bülbül Ä°der Sâz-ı Ûd şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Seher-geh ki bülbül ider sâz-ı ûd
Yahar micmer-i lalde lâle ûd

Zümürrüd talında sabânuñ eli
Düze gûher ü lal-i terden ukûd

Mey içe nühûs-ı felek ragmına
Kişi ki ola aña müsâid süûd

Ne revh u ne reyhândadur kıl nazar
Mey içenler “izhüm aleyhâ kuûd”

“Bineddin yefûhu verâhin yürîh
Ve sâkın melîhin ve nâin veûd

Vücûduña cûd eyle hoşlıgı kim
Bögün saña mihmân-durur bu vücûd

Güneh diyü nûş itmeseñ bâœeyi
Nedür pes didügüñ gafûru vedûd

Çü bagışladı Mîr Sülmân’a Hak
Sülmeymân bigi mülk idüp lutf-ı cûd

Şehî ki selâtîn heme bende-vâr
Nihâœend ber-âsitâneş hudûd

Müverred olur rûd kan reng-ile
Kılıcı n’irede ki ide vürûd

Anuñ emrine her ki olmaz mutî
Göre anı kim gördi Âdu emûd

Aña ayb ider-ise düşmen ne bâk
Beni ya cahûd itse ne gam cühûd

Saña farzdur Ahmedî kim müdâm
Duâ böyle idesin kılıban sücûd

Edâme’l-İlâhü lehü ayşehü
Ve lâ nâlehü minhü menâhü’l-hasûd

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir