Senün Hüsnüne Yoh-durur Nihâyet şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Senüñ hüsnüñe yoh-durur nihâyet
Nite kim yoh benüm derdüme gâyet

Yüzüñ evsâfı bilinmez kemâhî
Meger nûr âyeti-durur bu âyet

Gözüñe sayd olana ne dil ü dîn
Saçuña kayd olana ne hidâyet

Nedür zühre ki ay u güneşe nûr
Yüzüñ aksinden itmişdür sirâyet

Saçuñ akl-ıla dîne n’itdi dirsem
Olur söz müşkil uzanur hikâyet

Yüzüñde görinür gün bigi rûşen
Ki Sâni sunına yohdur nihâyet

Hadîsi Ahmedî’nüñ kût-ı dildür
Lebüñ vasfın ideli ol rivâyet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir