Senün Yüzün Kime Olursa Manzûr şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Senüñ yüzüñ kime olursa manzûr
Çirâgı devletinüñ ola pür-nûr

Bu lutf-ıla degül gökde melâ’ik
Bu hüsn-ile degül cennetdeki hûr

Lebüñ kevser-durur tâ hâ yañaguñ
Dişüñ ve’n-necmi alnuñ sûre-i nûr

Sabâ zülfüñden urdı dem anuñ-ıçun
Adı Îsî-dem olup oldı meşhûr

Güle bülbül yüzüñ vasfın iderken
Hayâdan goncada gül oldı mestûr

Ne sihr itdi gözüñ Yâ-Rab ki kıldı
Çemende nergisi bu resme rencûr

Yüregi lâlenüñ oda dutuşmış
Meger ol dahı senden oldı mehcûr

Ne gam-gîndür benefşe bâg içinde
Meger bî-çâre düşdi tapudan dûr

Durısar Ahmedî ışkuñla ser-mest
Kıyâmet güni tâ kim çalına sûr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir