Ser-â-ser Oldı Tolu Ad-ıla Cihan Îsî şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla 1 oy 5,00/5 puan

Ser-â-ser oldı tolu ad-ıla cihan Îsî
İrürdi halka kamu gussadan emân Îsî

Cihanda gün bigi rûşen bu kim duâ idicek
Virür-idi nefesinden ölüye cân Îsî

Bekâ-yı nefs ü hayât-ı ten-idi Rûhu’llah
Çirâg-ı akl-ıdı vü şem-i ins ü cân Îsî

Düzerdi balçıgı kuş sûretinde vü bes aña
Virür-idi nefesi-y-le revân revân Îsî

Cüzâm-ıla barası bî-gümân zâyil idüp
İderdi ekmeh-i bînayı câviœân Îsî

Bilürdi her kişinün ne ki evinde yidi-y-ise
Dahı zahîre ne itdi-y-ise nihan Îsî

Kara boyaya salup yeñ bizi çıkardı girü
Ne renge isdedilerse yigân yigân Îsî

Tenini kıyma idüp kuyuya salarlar-ıdı
Dirilüben girü çıkardı bî-güman Îsî

N’ireye kim yüriyüben kor-ıdı râst kadem
İderdi kurı yiri bâg u gül-sitan Îsî

Ger asl-ıla bu yirüñ gûherinden ise ne-çün
Melekler-ile felekde duta mekân Îsî

İrişdi bir nefes içinde ferşden arşa
Yog-iken arada kürsî vü nerdübân Îsî

Hezâr mucize itdi ayân cihânda velî
Ne cevher-idi kimesne idemez beyân Îsî

Bu kamu râstdur illâ ki enbiyâ cümle
Muhammedün tebaıdur ne kim heman Îsî

Mübârek anuñ-ıçun didi Ahmedî halka
Ki Ahmedüñ gelesin eyledi ayan Îsî

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir