Şerden Emân Gerekse Müdâm İçmegil Şerâb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Şerden emân gerekse müdâm içmegil şerâb
Ne hayr ola anda ki adı ola şer-âb

Sîr-âb olayım dime ol nesneden kim ol
Devlet serâyını kurıdıban kılur serâb

Hayr-âb nicesi diye hayr ehli aña kim
Dünyâ vü dîn binâsını benden ider harâb

Bu fil-ile me âb u me engûr kim olur
Anı sevene tamu olur merci ü me’âb

Anuñ ukâbı çeng-i her-enâm olur ikâb
Bir kez irişe aña ebed inâm olur ikâb

Ko bu harâm pişei kim şerri-le anuñ
Olur halâl haddi yine sevb her-sevâb

Dahı bu zehrüñ adını azb urma Ahmedî
Kim cânuña anâdur ol u akluña azâb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir