Servün Çemende Gerçi Ki Âb-ı Revânı Var şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Servüñ çemende gerçi ki âb-ı revânı var
Kaddüñ katında kim diye anuñ ki cânı var

Aldandı işvesine göñül fitne gözlerüñ
Dîvânedür sanur anı halka emânı var

Kan yaş döker hayâlüñi görem diyü gözüm
Bir bahra düşse kişi ki anuñ kerânı var

Teşne-cigerdür ayaguñuñ topragına cân
Kim bilür anda ki Âb-ı Hayâtuñ nişânı var

Dirler gözüme itme bu gül-gûn yaşı revân
Bu söz aña gerek ki elinde inânı var

Teng itdi-se aceb mi lebüñ şavkı göñlümi
Ki anuñ güherden orada genc-i nihânı var

Tûbî dimiş gümân-ıla kaddüñe Ahmedî
İy rahmet ol kişiye ki togru gümânı var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir