Şol Mâh-ruh Ki Gâliyeden Zülfü Hâli Var şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Şol mâh-ruh ki gâliyeden zülf ü hâli var
Elhak ne hûb hulk u ne zîbâ cemâli var

Ne yañagı bigi gül ü ne lâle bulınur
Ne boyı bigi serv ne hoœ kargu talı var

Anun saçı hevâsı vü yüzi safâsıdur
Ger sünbülüñ kohusı ya gül-berküñ eli var

Zikrümdedür hemîşe hayâli cemâlüñün
Fikrüme âşıkam ki ne gökçek hayâli var

Şûrîœe oldı bülbül-i bî-dil benüm bigi
Zâhir bu kim anuñ dahı bir dürlü hâli var

Zülfüñ hikâyeti uzadu kıssadur anı
Ucdan uca eyitmege kimüñ mecâli var

Vaslına Ahmedîyi saâdetdür irgüren
Devletlü kuldur ol ki şeh-ile visâli var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir