Şol Yüzde Kim Odından Eriyüp Olur Kül-âb şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Şol yüzde kim odından eriyüp olur kül-âb
Dür mi bu katre katre vü yâ der mi ya gül-âb

Anber beñüñi berk-i gül üstinde göreli
Döndürdi derd-ilen cigerin kana müşg-nâb

Nazmını görmeyen dişiñüñ nice bile râst
Kim dürc-i lal içinde-durur lü’lü-yi hoş-âb

Cân kim olur ki şemini görse cemâlüñün
Pervâne bigi tâbına yahıla âfitâb

Ben vadeñe zarûret-ile sabr idem velî
Vadeñ ucına irmez ü bu ömr ider şitâb

Düşde hayâlini göre-y-idi cemâlüñüñ
Bu bahtı kara gözlerüme girse-y-idi hwâb

Hicrüñde çoh azâb çeker Ahmedî velî
Zikrüñ halâveti-y-le aña azb olur azâb

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir