Sümmani’nin Kendisini Tanıttığı Şiir-Derler Bize şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ben bu aşkın cünûnuyem perişân derler bize
Aşk ile sermest olmuşam, zernişân derler bize
Ervâh-ı ezelde Hakk’a ikrar edenlerdeniz
Sâye-i Resulullâh’dan ehl-i imân derler bize

Tâ ezelden Lebbeyk kelâmı söyledi lisanımız
Cemâla müşerref etsin halk eden Yezdanımız
Es-Seyyidü’l-Ahmedi Bedevî Sultânımız
Bezm-i tarîkat içinde dervişân derler bize

Elestü bezminde Hakk’a ikrar eyledi ervâhımız,
Hamdolsun hamd u senâlar, Hakk’a doğru râhımız,
Halife-i ru-yi zemin mülkü padişahımız,
Tabiatı, viâyeti Ali Osmân derler bize

Adem Seyfullâh bizim aslımız ecdadımız,
Hazreti pir-i Mugandır ta ezel üstadımız,
Sebâvetten sorarsanız Hüseyindir adımız,
Âşıkanlar arasında Kul Sümmân derler bize.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir