Tatlıdır şiiri

Aşık Sümmani

İlk puanı siz verin

Halinden vasf edem devrolan demden,
Nedir bu dünyada acı tatlıdır,
Hayın akrabanın bal şerbetinden,
Muhibbi sadığın zehri tatlıdır.

Gönülde atlı ol nefiste yayan,
Ser verip sırrını eyleme beyan,
Maskaralı kârdan namuslu ziyan,
Vehmedersem her civarı tatlıdır.

Selatin gerdandan cilalı haldan,
Zaferen kokulu mahbup cemalden,
Dimağı sükkardan leb-i Zülalden,
Gönül bahçesinin bârı tatlıdır.

Ne gözdür fehmetmez yakını yadı,
Bilmem neden olur onun küşâdı,
Danıştım sofudan klezzeti tadı,
Sofu der cennette huri tatlıdır.

Sofu senin olsun Hur ile Gılman,
Bizim matlubumuz can ile canan,
Ya nedir maksudun geda-i Sümman,
Cümlesinden hak didarı tatlıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.