Terkine Işkunun Beni Her Kişi İde Gas şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Terkine ışkuñuñ beni her kişi ide gas
Bî-hûœedür kelâmı vü sayi-durur abes

Ol gamzeden hazer ne kadar nef ide bana
Çün kim kazâ kılur beni üşbu belaye has

Nice ola hüsn içinde yüzüñ bigi ay ü gün
Kaçan ber-â-ber oldı vü ola cedîd ü res

Ben sini pâk bilürem ü her ki ayb ider
Su bigi pâki bilmeye yarın ola habes

Gören ol ala gözlerüñ âlın göñüle dir
İn ne’llezî tehâfü belâyâhü kad hades

Vasfunda Ahmedî ne ki söz dirse hûb olur
Ayruh kişilerüñ sözi olur semîn ü gas

Bencileyin kimüñ sözi açar göñül pasın
Tenden gider mi degme su-y-ıla eyit hades

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir