Tîg-i Müjgânunla Bagrumdan Kopan Per-gâleler şiiri

Aşık Çelebi

İlk puanı siz verin

Tîg-i müjgânunla bagrumdan kopan per-gâleler
Gözlerümden çıkdı vâdîlerde oldı lâleler

Yakası açılmaduk bir söz işitdüm dün gice
Gerdenün tavkına öykünmek dilermiş hâleler

Dâg-ı hasretdür ki ben dil-hastenün cânındadur
La’l-i nâb-ı yârda yir yir olan teb-hâleler

Çirk-i gam basdı karardı gerd-i mihnetden gönül
Sun pey-â-pey sâkiyâ câm-ı mey-i gassâleler

Cür’a-i câm-ı muhabbet virdügi keyfiyyeti
Kim dimezdi görse ‘Âşık zâhid-i sad-sâleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir