Ufukda Müşg-dem Oldı Girü Nesîm-i Sabâh şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Ufukda müşg-dem oldı girü nesîm-i sabâh
Getür iy sâki-yi gül-ruy lâle-gûn akdâh

Eger sabâh necâh isteseñ sabûh iç kim
Bu gussa zulmetine zav-i bâœedür mısbâh

Akîk-ı râhı bu yâkût-leb elinden iç
Ki kuvvet-i beden ü kût-ı cân ola saña râh

Ribâ haram-durur u iy halâl-zâde mey iç
Ki aklı olana hûn-ı surâhî oldı mübâh

Arûs-ı bâœeyi sen baña vir ki lâyıkdur
Ki ide ibn-i kirâm enbetü’l-kürûme nikâh

Anuñ-çun oldı saçuñ ukdesinde cânlar esîr
Ki düzdi yüzüñi Hâlik mürevvihü’l-ervâh

Cemâlüñ âyetini müşkil itdi ukde-i zülf
Yüzüñi aç ki ola rûşen bu müşg-ile îzâh

Yüzüñ çü kıble-i cândur kaşuñ hamı mihrâb
Salâtı Kıbleye ide kime gerekse felâh

Visâl subhı-y-ıçun zülfüñ ü yüzüñ sıfatın
Dilinde Ahmedî uş vird itdi şâm u sabâh

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir