Uyumaz şiiri

Aşık Sümmani

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yâ İlâhi cân içinde ehl-i cânân uyumaz
Kudretinden var eylemiş arş-ı rahmân uyumaz

Keşfeden keşf-i ârifler Hüdâ‟ nın cemâlini
Hüdâ‟ nın beytine varıp giden kervân uyumaz

Bizi yoktan var eyledi o gâni Sübhânımız
Öyle bir asır olacak ben-i insan uyumaz

İki kerpiçten yarattı Hak bâki cinânını
Cinân içre neden Mevlâm hûri gılmân uyumaz

Ne vakit ki cem edecek âlâ din İslâmını
O makâmda ehl-i İslâm olan her an uyumaz

Der Sümmânî Muhammed‟ dir sertâc-ı sultânımız
Bin bir adlı subhânım var öyle bir cân uyumaz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir