Vakt-i Sabâhdur İy Sâki-yi Sabûh şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Vakt-i sabâhdur iy sâki-yi sabûh
Anı ki kût-ı rûhdur u kuvvet-i fütûh

Şeh hâzır u harîf ü mey ü mevsüm-i bahâr
Dutgıl ki tevbe itdüñ ela mı aceb nasûh

İy şem-i cem sun berü ol câmı kim müdâm
Rûşen-durur safâs-ıla anuñ çirâgı rûh

Işkuñla şerha şerha ciger derdine gözüm
Yüzüm sahîfesinde yazar kan-ıla şürûh

Yara urur yüregüme gamzeñ bu dil-siyâh
Garra-durur zamîrine düşmez ki el-cürûh

Tûfân-ı gussadur tolu âlem velî aña
Sâgar sefîne bâœe-durur bâœ-bân-ı Nûh

Sun câmı kim saâdet anuñdur ki her sabâh
Nûş ide Ahmedî bigi hoş bâœe-i sabûh

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir