Yardan Ayrudur Ol Kim Yârdan Mehcûr Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yardan ayrudur ol kim yârdan mehcûr ola
Gonca bigi teng-dil nergis-sıfat rencûr ola

İy ki sorduñ yârdan ayru düşenüñ hâlini
Şol tene beñzer ki cândan mihnet-ile dûr ola

Gözlerüm yaşı aharken nîşedür rengüm harab
Çünki dirler su-y-ıla olur yir ki ol mamûr ola

Her kim ol abher gözüñ ışkına bir câm ide nûş
Tâ kıyâmet cânı anuñ nergis bigi mahmûr ola

Gizle dirler razuñı çün kim bakam yaşum ahar
Zaferandur yüzüm özüm nicesi mestûr ola

Işk nârı nûrdur yaharsa yahsun cânumı
Şem ol yig kim yahılup ucdan uca nûr ola

Lali dürcin dudaguñuñ zikr idicek Ahmedî
Her ne söz kim nazm ider lü’lü-yi mensûr ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir