Yâre Didüm Bana Virgil Hüsn Mâlından Zekât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yâre didüm baña virgil hüsn mâlından zekât
Kim fakîrem didi elbâkiyâtü’s-sâlihât

Yüzüñüñ nûrı nedür didüm didi kim ve’d-duhâ
Gözlerüñ vasfı nedür didüm didi ve’n-nâziât

Hâl-i müşgîn dudaguñda nice konmışdur didüm
Didi Hızruñ yiri olur çeşme-i âb-ı hayât

Akl zülfüñ hayretinden kurtara mı cân didüm
Didi tolu ukdedür hall ola mı bu müşkilât

Nîl-gûn hâlüñi göñlüm sevdi n’ideyim didüm
Didi ahıt gözlerüñden dem-be-dem Nîl ü Fırât

Çâre nedür tapuña irişmege didüm didi
Yâre ol irer ki bula kendüliginden necât

Ahmedî vasfın lebüñüñ nicesi eydür didüm
Didi şirîn söyler ü nâzük bu Îsî mucizât

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir