Yüz Kim Şu Câca Zerresi Hurşîœ Ü Mâh Ola şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüz kim şu câca zerresi hurşîœ ü mâh ola
Hâşâ ki ol yüze nazar itmek günâh ola

Çözseñ sabâya karşu saçuñuñ girihlerin
İy niçe cân ki yile varup hâk-rah ola

Yüzümi örterem yaş-ıla ki âhum irmeye
Kim yil-ile suya varur anda ki kâh ola

Lâle yüzüñe öykünü yandı oda ne aceb
Bâœ-ı gurûr ki âfeti tâc u külâh ola

Kavsin hilâl kaşuña teşbîh eylemiş
Kejdür hisâbı nirede kim seyr-i mâh ola

Yüzüñe secde ide niyâz-ıla Ahmedî
Mihrâbı kaşuñuñ aña ger kıble-gâh ola

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir