Yüzünde Görinür Envâr-ı Fâliku’l-ı Isbâh şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüzüñde görinür envâr-ı Fâliku’l-ı Isbâh
Lebüñde bulınur âsâr-ı Hâliku’l-ervâh

Yüzüñe cân mütehayyir saçun akl esîr
N’ider azîzlere gör gam-ı sabâh u revâh

Latîfe gör ki göñüle şifâsı-çun lalüñ
İşâret-ile ne kanûnlar eyledi îzâh

Bu cândagı maraza dudaguñdan ayru devâ
Veger hoœ âb-ı hayât-ısa idemez ıslâh

Dur örü cûş u huruşı unıtmaga sâz it
Sabûha çünki sıyâh eyledi horûs-ı sabâh

Mey içme dirse saña sûfi zî diyâñ…t kim
Mey ü ney ola harâm u riyâ vü zerk mübâh

Komagıl Ahmedî elden ayâgı lâle-sıfat
Ki revh-i rûh-durur rûh-ı dil bu sâgar-ı râh

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir