Yüzündür Kıble-gâh-ı Ehl-i Hâcât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüzüñdür kıble-gâh-ı ehl-i hâcât
Kaşuñuñ tâkı mihrâb-ı münâcât

Ne güherdür ki kimse agzuñı bilmez
Meger kim âlim-i sırr u hafiyyât

Gözüñ mekrinin kimse def idemez
Meger ol dâfi-i zurr u beliyyât

Saçuñ-ıla kadün vasfına irmez
Niçe çoh uzanursa ibârât

Visâlüñi hayâl ider dil ü cân
Çog olur âşık olanda hayâlât

Saña ihlâs-ıla yüz dutmışam kim
Seni görmek-durur asl-ı ibâdât

İrâdetle yoluña virürek cân
Mürîd olan saña bulur mürâdât

Gözüñ kanın dökem dir Ahmedînüñ
Kosun te’hîri ki e’t-te’hîrü âfât

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir