Yüzünün Gurresin Ol Ki İtdi Garrâ şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Yüzüñüñ gurresin ol ki itdi garrâ
Saçuñuñ turresin kıldı mutarrâ

Cemâlüñ kamu âfetden münezzeh
Kemâlüñ cümle noksândan müberrâ

Ne suda gördi ne yirde misâlüñ
Cihânı seyr iden bahren ve berrâ

Seni sevdügüme iderler melâmet
Teberrâ sini sevmezden teberrâ

Sözüñ dilümdedür leylen nehâren
Aduñ zikrümdedür cehren ve sırrâ

Senüñ vasfuñ diyeli Ahmedînüñ
Sözi her aybdan oldı muarra

Niçe kim çarh döne hîç âşık
Bu resme idemeye ebyât-ı garrâ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir