Bârekallah bu gidiş ayni selamet gibidir,
Bu tedâbir-i hikem, bâis-i nusret gibidir,
Sinede hubb-ı vatan nur-ı saadet gibidir,
Lutf-ı Hak’la vatanın her yeri cennet gibidir.
Bilmeyenler bunu timsal-i cehalet gibidir.

Mantık olmazsa da ef’al-i kıyasîmizde,
Akl u hikmet dolu Kanun-ı Esasimizde,
Çakıyor berk-ı zafer tığ-ı hamasîmizde,
On sene oldu ki âfâk-ı siyâsîmizde16
Bu kopan fırtınalar hayra alâmet gibidir.

Doğruyu söyleme, vallahi kelepçe diline
Vurulur yoksa gidersin yine gurbet eline,
Sen kulak asma sakın Avrupa’nın çengeline,
Sıçarız diplomatın lihyesinin bam teline,
Bizde erbab-ı deha Âmme’de temmet17 gibidir.

Hak yolunda yazık oldu çekilen çilelere,
Enseye doğru yol açtı bu yaman sillelere,
Çeşm-i ibret ile bak darbelere, hamlelere,
Çekmiş olsak da yekûn böyle kara cümlelere,
Bu hesaptan payımız hâric-i kısmet gibidir.

Toplanır haftada üç kerre güruh-ı Vükelâ,
Sakın Ashâb-ı Kehef sanma uyurlarsa daha,
Kimi Memûş u Debernûş, kimisi Yemlîha,18
İşte bunlar ile bâ izn-i Cenab-ı Mevlâ
Bâb-ı Âli koca bir dâr-ı siyaset gibidir.

Verdiler bezm-i ezelden bize tığ-ı zaferi,
Emr-i Hak’la açarız semt-i aduya seferi,
Kâfirin kahiridir ordumuzun her neferi,
Bu ne dehşet ki donanmaya verip zib ü feri,
Çıkmamız Marmara’ya Kutb’a seyyahat gibidir.

Müteveccih vatana lutf-ı Cenab-ı Feyyaz,
Sû-be-sü mülkümüzün her yanı gülzâr-ı riyâz,
Ne kadar var ise sattık gemi, kışla, enkaz,
Yaşasın ordu, hamiyyet, yaşasın istikraz,
Altı, üstü vatanın menba-ı servet gibidir.

Fi’l-i mazideki gaib er ile müftehiriz.
Her yükün altına girmiş hüveyiz müstetiriz.
Düşmeni hamle-i ûlâda urup titretiriz,
Âvn-ı Bârî ile her şeye bugün muktediriz,
Hâlimiz herkes için câlib-i ibret gibidir.

Düşeli vech-i edânî gibi hırsa hevese,
Bende olduk hepimiz mürtekibe, muhteiise,
Devr-i sabık gibi işte yine girdik kafese,
O Selanik ki eğer Kâbe-i hürriyyet ise,
Emr-i Tevrât ile mescitte ibadet gibidir.

Ey bana pend ü nasihat veren ehl-i himmet,
Sözüme kızma sakın çünkü bu bence müsbet,
Beynimizde bulunan farka edersen dikkat,
Bize nisbet ile… Âbide-i Hürriyyet,
Size nisbetle kenef Bâb-ı Meşihat gibidir.

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

"Zafernâme-T Meşrutîyyet" için ilk yorumu siz yapın

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir