Zi Mey Kim Cân Dimâgını Tolu Müşgü Gül-âb Eyler şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zi mey kim cân dimâgını tolu müşg ü gül-âb eyler
Zi cevher kim yüzüñ rengin gül ü yâkût-nâb eyler

Egerçi akl bünyâdın harâb ider şarâb içmek
İmâretden yig ol yir kim şarâb anı harâb eyler

Getür cânı ki teşvîşin bu akluñ aradan sürsün
Ki akluñ olmaz efkârı dil ü câna azâb eyler

Safâsuz sûfiler baña şerâbı terk it dirler
Nice terk eyleye âkıl anı kim şeyhi şâb eyler

Gül ü lâle açılmışdur bugün hoş geç ko yarını
Çü ömrüñ hâlini bildüñ ki gitmege şitâb eyler

Yiyüp yidürmeyen mâlın cehâletden hatâ işler
İçiben içüren varını sehâvetden savâb eyler

Diyen kim Ahmedî itmiş ya ider bâœeden tevbe
Ne tevbe hâşa lillâh kim bu halk yañlış hisâb eyler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir