Zi Muhlisler Yiri-durur Harâbât şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zi muhlisler yiri-durur harâbât
Ki yoh anda riyâ vü zerk ü tâmât

Kamu yohluh-durur üftâœâlıhdur
Hakîkatde budur hoœ asl-ı tâat

Çü göñlüñde eser yoh meskenetden
Dilüñde ne gerek bunca makâlât

Elüñde sübha dutarken ne hâcet
Dilüñ göñüllere urmak cirâhât

Yig ol kim yatasın bî-hoœ mey içüp
Ki hoœ-bînlıhla idesin ibâdât

İbâdetde sevâb isdeme ki olmaz
Ganî-yi Mutlakuñ işi mükâfât

Seni terk eyle kim anı bulasın
Ki e’t-tevhîdü iskâtü’l-izâfât

Unıt encâmı sun ol câmı sâkî
Ko te’hiri ki fî’t-te’hîri âfât

Yir ü gök Ahmedî çün kim anuñdur
Nedür mey-hanede olmaz mı münâcât

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir