Zi Sûret Kim Kamu Hüsnü Bahâdur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zi sûret kim kamu hüsn ü bahâdur
Ayagı tozına cân kem-bahâdur

Kazâdur ol kemân-keş gamzeñ ohı
Bir atışına döymez yüz bahâdur

Hayâlüñ-çün gözüm deryâya düşdi
Ne gavvas ol ki bula bî-belâ dür

Firâkuñ câna itdügi belâyı
Ne efi zehri ider ne belâdûr

Dem-i Îsî-durur zülfüñ hevâsı
Ana kim müşg dir-ise hatâdur

Vefâ-y-ıçun cefâya sabr iderem
Belâya sabr iden ehl-i velâdur

Göñül aldı gözüñ cân dahı isder
Uş aña dahı Bismi’llah salâdur

Safâdur göñlüñ ü Kabe işigüñ
Yañaguñ kıble-i ehl-i safâdur

Ayaguñ tozı ger ele girürse
Gözine Ahmedînüñ tûtiyâdur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir