Zülfün Hamı Çü Hem-dem-i Bâœ-ı Seher Olur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zülfüñ hamı çü hem-dem-i bâœ-ı seher olur
Her-dem hevâ dimâgı tolu müşg-i ter olur

Şîrînligini nice ideyim lalüñüñ beyân
Kim yazar-iken anı kalem ney-şeker olur

Cân-ısa gamzene bahıcah nâ-tüvân kalur
Akl-ısa zülfüñi göricek bî-haber olur

Kûtâh-bîn-durur kadüñi serve beñzeden
Ol kim hilâl dir kaşuña ger nazar olur

Cân zülfüñüñ kohusı-y-ıla zindedür anuñ
Añma güli katında kim ol derd-i ser olur

Udı kaşun belâsı heves itdürür oda
Nâfe saçuñ hevâsı-la hûnîn-ciger olur

Sürdi Ahmedî gözine ayaguñ gubârını
Kim kuhl-i cevheri göze nûr-ı basar olur

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir