Zülfün Hevâsı-y-ıla Sabâ Müşg-bâr Olur şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zülfüñ hevâsı-y-ıla sabâ müşg-bâr olur
Aksi yüzüñüñ irdügi yir nev-bahâr olur

Nergis gözüñ hayâline her gice câm içer
Budur sebeb ki subh iricek ol humâr olur

Yüzüñi arzu idiben nice ki aglaram
Gözüm yaşı irişdügi yir lâle-zâr olur

Zülfüñ hevâsı kıldı perîşân bu göñlümi
Sevdâ kemendine dutılan bî-karâr olur

Kaddün hayâli dutdı gözümde vatan belî
Her kanda serv ola yiri cûy-bâr olur

Sensin diyâr-ı cân tolu dahı anda nesne yah
Agyâr nice dura orada ki yâr olur

Tekrar itdügince lebüñ vasfın Ahmedî
Her söz ki nazm ide güher-i âb-dâr olur

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir