Zülfün Hevâsına Beni İrşâd İtdi Pîr şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zülfüñ hevâsına beni irşâd itdi pîr
Çün gördi zühd olmadı göñlüme dil-pezîr

Çün zikr iden dudaguñı şîrîn olur mezâk
Çün fikr idem yañagunı rûşen olur zamîr

Cân tuhfe birbirem saña itmez sabâ kabûl
Dir ki ol azîze ayb ola tuhfe-i hakîr

Bir ukdesine irse saçuñuñ seher yili
Bâguñ dimâgı tola kamu müşg-ile abîr

Aksi cemâlüñüñ salar-ısa châna nûr
Yir yüzi ucdan uca ola cennet ü harîr

Zülfüñde göñlümi nice bulam ki orada
Ne cân u dil ki var-ısa olmış-durur esîr

Düşdi Ahmedî ayahdan anuñ dut elini kim
Sensin aña bu dünya vü ukbîde dest-gîr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir