Zülfüne Baglaya Gönül Anun Ki Cânı Var şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zülfüñe baglaya göñül anuñ ki cânı var
Cân kim yoluñda hâk ola zî hoş cihânı var

Gözüñ ne kim atarsa irürür nişâneye
Türk-i Hıtâyı gör nice tîr ü kemânı var

Kaddün hayâli dutdı gözümde vatan belî
Serv orada olur ki anuñ âb-ı revânı var

İder hisâb ki ire kaşuñ kavsine hilâl
Kejdür anuñ hisâbı vü yañlış gümânı var

Her gice yüregüm gögi karardur âh-ıla
Her n’irede ki od ola lâ-büd duhânı var

Dirler gözüme dökme yüzüñ suyını yire
Bu pend ana gerek ki elinde inânı var

Yüzüñ-ile lebüñi ider şerh Ahmedî
Billah ki hûb lafzı vü şîrîn beyânı var

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir