Zülfünün Akdi Pür-hamü Çîndür şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Zülfüñüñ akdi pür-ham ü çîndür
Her hamı reşk-i nâfe-i Çîndür

Kaşuñuñ yayı kurlu peyveste
Gamzeñ ohı cigerde perçîndür

Akl müşgîn saçuñ hevâsında
Pes perîşân u zâr u miskîndür

Göñül ayın yanaguñuñ ışkı
Eridüp zerd ider ne âyîndür

Cân alup olmadı gözüñ sâkin
Fitneden kasdı anuñ meger dîndür

Yañagun nûrı zühre-i zehrâ
Dişüñüñ akdi nazm-ı pervîndür

Ahmedî lalüñüñ sıfâtında
Her ne söz ki ide hûb u şîrîndür

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir