Sitemizde, 138 şaire ait toplam 6180 şiir bulunmaktadır.

En güzel şiirler

Rastgele Şiir
Elçisidir-bir Çiçek şiiri Aşık Sümmani Elçisidir-bir Çiçek şiiri

Dost bağında baş gösterdi bir çiçek,
Söyledi bahçivan bağ elçisidir,
Çiçekler içinde ahmerdir gökçek,
O da bülbül için zar elçisidir.

Yara layık ne armağan gönderim,
Takatım yok götüreni kandirim,
Bad-ı saba seni nerye kondurim
canımdan azizdir yar elçisidir.

Sureti insan mı yarı bilmeyen,
Yar yanında Çar-ı Yar’ı bilmeyen,
Mevcüdatta ser muhtarı bilmeyen,
Çeşmi elil gezer kör elçisidir.

İdraki zayıfın aklı noksanın,
İlimden ber kenar olan insanın,
Erkânında ümmi olan insanın,
Hayra rızası yok şer elçisidir.

Sümmani kemterin ben bir giruhun,
Derdi canımdadır cümle ziruhun,
Künyede hayların keşf olan ruhun,
Guş-i ikaz eden bir elçisidir.

Alfabetik Şairler Listesi