Çün Tâze Oldı Güllerü Açıldı Lâleler şiiri

Ahmedi

Bu şiiri oyla Henüz Oylanmamış

Çün tâze oldı güller ü açıldı lâleler
İçmek gerek harîf-ile gül-gûn piyâleler

Zerrîn kadehde hûb olur u hoş şerâb-ı lal
Hâsa ki sunalar anı gözleri alalar

Bülbül benüm bigi iñiler zâr her gice
Yâ-Rab ne derdi var ki ider böyle nâleler

Zülfüñ dahı ne kasd ider cânum almaga
Yitmez mi gözlerüñ aña bârî havâleler

Sıgmadı biñ kitâba beyânı cemâlüñüñ
Derdüm bigi benüm aña n’itsün risâleler

Şeb zulmetinde nûr-ı seherdür ki olur ayân
Gül yañaguñda çün düşe müşgîn-külâleler

Cânuñı isdemiş ki ala ol yâr Ahmedî
Hâşâ ki er olan kişiler câna kalalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir